O događaju

Hrvatska grupacija vodovoda i kanalizacije, Komisija za plitku vodu, Komisija za otpadne vode u suradnji s Hrvatskim savezom građevinskih inženjera pod pokroviteljstvom Ministarstva zaštite okoliša i energetike i Hrvatskih voda ogranizira stručno-poslovni skup s međunarodnim sudjelovanjem uz prezentaciju proizvoda i usluga Aktualna problematika u vodoopskrbi i odvodnji.

Poštovani,

tradicionalni godišnji stručno-poslovni skup s međunarodnim sudjelovanjem Hrvatske grupacije vodovoda i kanalizacija ove godine će biti održan u periodu od 23. do 27. listopada u hotelu Elaphusa u Bolu na otoku Braču. Ovime nastavljamo s vrlo uspješnom praksom okupljanja stručnjaka s područja srednje i južne Europe koji se bave problematikom vodoopskrbe, odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda. Stoga vas pozivamo da prisustvujete jednom od najznačajnijih događanja u sektoru vodnog gospodarstva u ovom dijelu Europe.
Tradicionalno se ovaj skup održava pod nazivom:
AKTUALNA PROBLEMATIKA U VODOOPSKRBI I ODVODNJI

Prikaži više informacija →

Godišnji stručni skup Hrvatske grupacije vodovoda i kanalizacija već je godinama prepoznat kao glavno godišnje događanje na kojem se okupljaju stručnjaci iz većine europskih zemalja koji se bave vodnim gospodarstvom i stoga predstavlja centralno mjesto okupljanja i razmjene znanja i iskustava pojedinaca, tvrtki i ustanova. Iz godine u godinu je interes za sudjelovanje na skupu sve veći, a što dokazuje i brojka od 600-700 sudionika svake godine.
Posebno je značajan interes autora stručnih radova za prezentacije svojih iskustava i dostignuća, kako iz Hrvatske tako i iz drugih zemalja, a što čini osnovu za razmjenu iskustava među stručnjacima, te konstantno upoznavanje prisutnih s najnovijim dostignućima na svim poljima vodnoga gospodarstva, a posebno na područjima problematike vodoopskrbe, odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda.

Uz bok prezentacijama stručnih radova, na stručnom skupu su već dulji niz godina prisutne i druge aktivnosti koje se ogledaju u raznovrsnom popratnom programu izlaganja proizvoda i usluga, te izuzetno dobro prihvaćene tematske radionice na kojima se u ugodnoj atmosferi prezentiraju najnovija dostignuća i razmatraju aktualni problemi u samoj struci.
Vrlo značajnim se pokazala i razmjena kontakata i iskustava na području upravljanja javnim tvrtkama koje se bave vodoopskrbom i odvodnjom, a sve s ciljem poboljšanja i unaprjeđenja poslovanja tih tvrtki kao nosioca rada i razvoja u svojim sredinama.

Situacija danas, na polju vodoopskrbe, odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda, u Hrvatskoj je u znaku mnogih aktivnosti koje se provode s ciljem unaprjeđenja poslovanja cjelokupnog sektora vodnoga gospodarstva i povećanje standarda krajnjih korisnika, uz osiguranje ciljeva i obveza na koje se Hrvatska, kao punopravna članica Europske unije, obvezala. Svjedoci smo da se ulaskom Hrvatske u Europsku uniju pokrenulo značajan broj vodno-gospodarskih infrastrukturnih projekata, ali isto tako da postoje ozbiljni problemi u provedbi, a što u konačnosti rezultira znatno sporijom i manje efikasnom implementacijom direktiva Europske unije. Zasigurno će i na stručnom skupu ova problematika biti prisutna u značajnoj mjeri, a sve kao rezultat zainteresiranosti struke, ali i šire javnosti, da se u što većoj mjeri i u što kraćem roku započnu i realiziraju ovakvi značajni projekti koji direktno utječu na rast i razvoj društva u cjelini.

Na pripremu i provedbu širokog spektra investicija u značajnoj mjeri ima utjecaja i zakonodavni okvir, koji kroz veliki niz zakona i pravilnika direktno utječe i na poslovanje i organiziranje javnih isporučitelja vodnih usluga, kao nositelja razvoja u vodnom gospodarstvu Republike Hrvatske. Jedno od najbitnijih područja za poslovanje javnih isporučitelja vodnih usluga u RH su procesi reforme vodnog sektora Republike Hrvatske, koji su već u tijeku, ali se tek u narednom periodu očekuje cijeli niz aktivnosti koje imaju zadatak u velikoj mjeri reformirati cijeli sektor.

Tematske cjeline

Okvirne tematske cjeline na ovogodišnjem stručnom skupu, a sve kao smjernice autorima za pisanje stručnih radova, su slijedeće:

  1. PROBLEMATIKA PRIPREME I PROVEDBE EU PROJEKATA
  2. TEHNIČKI I EKONOMSKI ASPEKTI GUBITAKA U VODOOPSKRBNIM SUSTAVIMA
  3. DALJINSKO OČITAVANJE POTROŠNJE VODE
  4. OBRADA I ZBRINJAVANJE MULJA NA UREĐAJIMA ZA PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA
  5. PROBLEMATIKA KVALITETE I PROČIŠĆAVANJA VODE ZA LJUDSKU POTROŠNJU, TE KVALITETE OTPADNIH VODA
SUBMISSION OF PAPERS

Submission of papers

Due to situation with COVID-19 deadline for submitting technical papers is moved to 15. june 2020.

Technical and other papers should be sent to the technical organizer, the Revelin Tourist Agency.

Along with the application, it is necessary to submit a summary of the paper of up to 100 words, with names, titles and addresses of the author and co-authors. The title and summary should be in both Croatian and English language.

The editors of the conference proceedings will sort all received technical papers based on their title and summary, according to the foreseen thematic groups.

The submission of the technical papers with summaries should be sent until: 15th june 2020.

Fully papers should be sent until: 7. august 2020.

All accepted papers will be published in the Book of Proceedings and on a CD

INSTRUCTIONS FOR WRITING AND THE SUBMISSION OF TECHNICAL PAPERS

The technical papers must contain the following: If the authors wish to submit the full paper also in English, it will be published on the CD containing all the conference papers and in the printed Book of Abstracts.

The deadline for the submission of the technical papers in English language is 7th August 2020.

If desired, the Revelin agency will provide translation of the papers according to a special, lower price.Conference fee

The conference fee is 1.950,00 Kn (including VAT), that is 265,00 € if paid until 06.09.2019. For submissions received later than that date, i.e. from 07.09. onwards, the conference fee shall be 2.350,00 Kn (including VAT), or 320,00 €

Payments

From Croatia:
IBAN: HR 4123600001101461113
(the name of the participant is mandatory, as well as the number received on the proforma invoice)

From abroad:
Zagrebačka banka d.d.,
Trg bana Josipa Jelačića 10, 10000 Zagreb
SWIFT: ZABA HR2X, Revelin d.o.o. Ičići
IBAN: HR 4123600001101461113
(The banking fees for transaction shall be borne by the participant)

Applications for participation and hotel bookingHotel Elaphusa (The prices are in €)
Full package per person Single room Double room
Hotel Borak (The prices are in €)
Full package per person Single room Double room