Odgoda skupa Aktualna problematika u vodoopskrbi i odvodnji 2020.

Poštovani,

nažalost moramo Vas obavijestiti da je Uprava Hrvatske grupacije vodovoda i kanalizacije odlučila odgoditi ovogodišnji skup Aktualna problematika u vodoopskrbi i odvodnji koji se trebao održati od 07. - 11. listopada u hotelu Olympia u Vodicama.

Unatoč velikim naporima koje smo svi zajedno uložili da se skup održi, razvoj situacije oko pandemije COVID-19 predstavlja preveliki rizik za organizaciju konferencije s ovolikim brojem sudionika kada je maksimalni broj sudionika ograničen odlukama Stožera civilne zaštite.

Čim se poboljša epidemiološka situacija i stvore uvjeti za normalno odvijanje skupa, skup će se održati na istom mjestu u terminu o kojem ćete biti na vrijeme informirani.

Do tada Vam želimo puno zdravlja i poslovnog uspjeha.


Kongresno turistička agencija Revelin
Mladen Milinović sa suradnicima

Objavljeno: 14.09.2020 11:00

O događaju


Poštovani,

Hrvatska grupacija vodovoda i kanalizacije poziva Vas na tradicionalni godišnji stručno-poslovni skup s međunarodnim sudjelovanjem, koji će ove godine biti održan u Vodicama, u periodu od 7. – 11. listopada, pod tradicionalnim nazivom:

AKTUALNA PROBLEMATIKA U VODOOPSKRBI I ODVODNJI

I ove godine, tradicionalno, Hrvatska grupacija vodovoda i kanalizacije organizira stručno-poslovni skup koji je na širem prostoru već godinama prepoznat kao središnje godišnje događanje u vodnom gospodarstvu i kao takav predstavlja nezaobilaznu priliku za upoznavanje sa stanjem u sektoru vodoopskrbe i odvodnje, novostima, postignućima i mogućnostima daljnjeg razvoja.

Već više od 20 godina, na skupu se okupljaju stručnjaci iz velikog broja europskih zemalja koji se bave problematikom vodoopskrbe i odvodnje, te pročišćavanja otpadnih voda. Stoga je ovaj skup postao prepoznatljiv i mnogo šire od same Republike Hrvatske i kao takav je jedan od najvažnijih ovakvih skupova u Europi.

Uz autore stručnih radova iz Hrvatske i okolnih zemalja, kontinuirano se, iz godine u godinu, bilježi povećani interes stranih autora sa šireg područja Europe. Na taj se način kroz prezentacije stručnih radova iz različitih područja struke šira stručna javnost informira o najnovijim dostignućima i iskustvima u razvoju i upravljanju na području problematike vodoopskrbe i odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda. Najveći udio u stručnom dijelu skupa čine stručni radovi i autori s područja Hrvatske, a koji time samo dokazuju činjenicu da je vodno gospodarstvo, a posebno područje vodoopskrbe i odvodnje, jedno od najrazvijenijih u ukupnom gospodarstvu Republike Hrvatske, te da hrvatski stručnjaci svojim znanjem i iskustvom čvrsto stoje uz bok kolega iz ostalih dijelova Europe.

Centralna događanja na samom skupu će i ove godine zasigurno biti tematski okrugli stolovi na kojima će stručnjaci iz pojedinih stručnih područja, uz sudjelovanje svih prisutnih, razmatrati najaktualnije teme i na taj način ih još više približiti široj stručnoj javnosti, te potaknuti i daljnje aktivnosti na pripremi i provedbi zakonske i podzakonske regulative.

Uz tematske okrugle stolove i stručne prezentacije, izlaganja i diskusije, veliki značaj ovog skupa predstavljaju i popratna događanja, razna poslovna predstavljanja i izlaganja široke palete proizvoda i usluga iz područja vodoopskrbe i odvodnje. Na taj način proizvođači, zastupnici, izvođači i dr. u direktnom kontaktu s korisnicima takvih proizvoda i usluga ostvaruju suradnju i prezentiraju nove proizvode i usluge. Kao i prethodnih godina, i ove godine se nastavlja s ovom opće prihvaćenom praksom, te se ponovno očekuje veliki broj izlagača i izložbenih prostora kao i različitih popratnih aktivnosti povezanih s time.

Nakon niza godina priprema, na širem području Republike Hrvatske, u tijeku je provedba mnogobrojnih investicija u vodnom gospodarstvu, sufinanciranih sredstvima Europske unije, a kojima je cilj, sukladno direktivama EU, značajno povećanje standarda vodoopskrbe, odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda. Ovakav investicijski zamah predstavlja zasigurno jedan od najvećih razvojnih ciklusa na području RH u povijesti. Sukladno tome za očekivati je da na samom stručnom skupu budu prezentirani projekti i investicije u tijeku, s ciljem informiranja stručne javnosti o dosadašnjim postignućima i planovima za predstojeći period.

Također, u tijeku je i cijeli niz aktivnosti koje su usmjerene na unaprjeđenje cjelokupnog sektora vodnoga gospodarstva i povećanje standarda krajnjih korisnika, uz približavanje ciljevima i dostignućima koje Hrvatska, kao punopravna članica Europske unije, želi postići. Najviše se to odnosi na vrlo značajno zakonodavno područje koje se zadnjih godina intenzivno mijenja i prilagođava zahtjevima EU, a u direktnoj je vezi s poslovanjem i organiziranjem javnih isporučitelja vodnih usluga. Kod toga se vrlo značajnim predstavljaju kompleksni procesi reforme vodnog sektora Republike Hrvatske, koji su već u tijeku, a kojima je osnovni cilj osnaživanje kapaciteta javnih isporučitelja kao osnova za što kvalitetniju i konkretniju provedbu vrlo zahtjevnih investicija u ovom sektoru, te kasnije i mogućnost kvalitetnog i učinkovitog upravljanja izgrađenim sustavima vodoopskrbe, odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda.

Cjelokupna prethodno navedena problematika zasigurno će obilježiti i ovogodišnji stručni skup i na taj način doprinijeti daljnjem razvoju cjelokupnog sektora, te omogućiti široj stručnoj javnosti uvid u stanje i perspektive koje nas očekuju u narednim godinama.

U nastavku se daje prikaz predviđenih tematskih cjelina slijedom kojih će se prikupljati stručni radovi i provoditi stručni dio skupa. Navedene tematske cjeline činiti će okosnicu stručnog dijela skupa, odnosno stručnih izlaganja, s time da su uz navedene tematske cjeline dobrodošli i stručni radovi i iz ostalih područja struke.

Organizacijski odbor

Tematske cjeline

Predviđene tematske cjeline na ovogodišnjem stručnom skupu su slijedeće:

  1. NAPREDNE TEHNOLOGIJE U UPRAVLJANJU VODOOPSKRBNIM SUSTAVIMA I SUSTAVIMA ODVODNJE I PROČIŠĆAVANJA OTPADNIH VODA
  2. UPRAVLJANJE GUBICIMA U VODOOPSKRBNIM SUSTAVIMA
  3. PRIMJENA POJEDINIH TEHNOLOGIJA PROČIŠĆAVANJA OTPADNIH VODA U PRAKSI
  4. PRAVNI ASPEKTI PRIPREME I PROVEDBE PROJEKATA SUFINANCIRANIH SREDSTVIMA EU

Vjerujemo da će predložene teme ovogodišnjeg stručnog skupa potaknuti zanimanje i interes za stručno predstavljanje navedene problematike, te stoga predstavljaju poziv i izazov autorima i pružaju interesantan okvir za aktivno sudjelovanje u stručnom dijelu ovog skupa. Stoga pozivamo sve zainteresirane da svojim stručnim radovima i sudjelovanjem obogate program skupa i na taj način doprinesu daljnjem razvoju predmetne problematike.

Uz to pozivamo stručne službe javnih isporučitelja vodnih usluga, profesore fakulteta, stručne službe nadležnih ministarstava i Hrvatskih voda, projektante, proizvođače i distributere opreme, institute, inspekcijske službe, da svojim stručnim radovima i izlaganjima doprinesu razmjeni znanja, iskustava i informacija o navedenoj problematici.

Organizacijski odbor

Okvirni program
Prijave stručnog referata

Prijavite stručni rad (ili preuzmite PDF)

Prijave stručnih radova šalju se tehničkom organizatoru kongresnoj turističkoj agenciji Revelin.

S prijavom je potrebno poslati sažetak stručnog rada do 100 riječi, s imenima, titulama i adresama autora i suradnika. Naslov i sažetak rada potrebno je dostaviti i na engleskom jeziku.

Urednici Zbornika radova izvršiti će razvrstavanje svih primljenih stručnih radova temeljem naslova i sažetaka, prema predviđenim tematskim skupinama.

Prijave stručnih radova sa sažecima potrebno je poslati do: 30. srpnja 2021.

Kompletne stručne radove potrebno je dostaviti zaključno s 24. rujna 2021.

Svi prihvaćeni stručni radovi biti će objavljeni u Zborniku radova i na CD-u.

Način pisanja i dostava stručnih radova

Obavezni sadržaj svih stručnih radova: Ukoliko autori žele napisati kompletan stručni rad i na engleskom jeziku, isti će biti objavljen u CD- formi Zbornika radova.
Rok dostave stručnih radova na engleskom jeziku je 24. rujna 2021.
Ukoliko je potrebno, usluga prevođenja može se naručiti u agenciji Revelin, po posebnoj, nižoj cijeni.Ključni datumi
Kotizacija

Kotizacija iznosi 1.950,00 EUR (PDV uključen), odnosno 265,00 € ukoliko se uplati do 15.09.2020. Od 16.09. kotizacija iznosi 2.350,00 EUR (PDV uključen), odnosno 320,00 €

Kotizaciju plaćaju svi sudionici Skupa bez obzira na broj dana sudjelovanja na Skupu ili broj djelatnika iz pojedine tvrtke ili ustanove.

Kotizacija mora biti plaćena prije dolaska na akreditaciju u hotel.

Plaćanje

Uplate iz tuzemstva:
IBAN: HR 4123600001101461113
(uz obveznu naznaku imena sudionika i poziva na broj dobivene ponude)

Uplate iz inozemstva:
Zagrebačka banka d.d.,
Trg bana Josipa Jelačića 10, 10000 Zagreb
SWIFT: ZABA HR2X, Revelin d.o.o. Ičići
IBAN: HR 4123600001101461113
(Sve bankovne troškove snosi uplatitelj.)

Prijava i rezervacija smještaja

Prijava sudjelovanja i rezervacija smještaja (preuzmite PDF)Hotel Olimpia (cijene u €)
Puni pansion po osobi Jednokrevetna soba Dvokrevetna soba
1 noćenje800600
2 noćenja16001200
3 noćenja24001800
4 noćenja32002400


Poslovna predavanja

Ne propustite prisustvovati najvećem i najznačajnijem stručno poslovnom skupu srednje i južne Europe na temu vodoopskrbe i odvodnje i predstaviti svoje proizvode i usluge ispred oko 700 rukovodećih ljudi iz područja vodnog gospodarstva.

Tvrtke koje će se, uz sklapanje ugovora o sponzorstvu, predstavljati na Skupu, imati će pravo na besplatnu reklamu u smislu kratkog predstavljanja tvrtke, odnosno proizvoda i usluga, na zajedničkom marketing DVD-u, koji će biti podijeljen svim sudionicima Skupa.

Sponzori Skupa imaju status punopravnih sudionika Skupa i obavezni su platiti kotizaciju.

Bilo koju vrstu poslovnih aktivnosti bit će moguće provoditi samo u skladu s posebnim Ugovorom s organizatorom i uz službenu akreditaciju.

Cjenik poslovnog predstavljanja može se dobiti u agenciji Revelin.