O događaju

Poštovani,

pozivamo Vas na godišnji stručno-poslovni skup stručnjaka u vodnom gospodarstvu, koji će ove godine biti održan u Bolu, na otoku Braču, u terminu od 11. do 15. listopada, pod nazivom:

AKTUALNA PROBLEMATIKA U VODOOPSKRBI I ODVODNJI

I ove godine organiziramo stručno-poslovni skup koji je na prostoru Republike Hrvatske, ali i u cijeloj široj regiji, već godinama središnji godišnji događaj u vodnom gospodarstvu i sukladno tome se kao takav predstavlja nezaobilaznim događanjem i prilikom za upoznavanje s stanjem, novostima, postignućima i mogućnostima daljnjeg razvoja u sektoru vodoopskrbe i odvodnje.

Na skupu će se okupiti stručnjaci iz Republike Hrvatske i država iz regije, ali i s šireg područja Europe koji se bave problematikom vodoopskrbe i odvodnje, te pročišćavanja otpadnih voda.

Uz autore stručnih radova iz Hrvatske i okolnih zemalja, povećan je i interes stranih autora s šireg područja Europe. Time će, kroz prezentacije stručnih radova iz različitih područja struke, autori predstaviti najnovija dostignuća i iskustva u razvoju i upravljanju na području problematike vodoopskrbe i odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda.

Uz strane autore, u najvećoj mjeri će biti zastupljeni stručni radovi domaćih autora, s područja Republike Hrvatske, a koji će na taj način pokazati da je gospodarsko područje vodoopskrbe i odvodnje jedno od najrazvijenijih u ukupnom gospodarstvu Republike Hrvatske, te da hrvatski stručnjaci svojim znanjem i iskustvom čvrsto stoje uz bok kolega iz ostalih dijelova Europe.

Uz stručne prezentacije, izlaganja i diskusije, veliki značaj ovog skupa predstavljaju i popratna događanja, razna poslovna predstavljanja i izlaganja široke palete proizvoda i usluga iz područja vodoopskrbe i odvodnje. Na taj način proizvođači, zastupnici, izvođači i dr. u direktnom kontaktu s korisnicima takvih proizvoda i usluga ostvaruju suradnju i prezentiraju nove proizvode i usluge.

Obzirom da su već niz godina u tijeku provedbe velikog broja kapitalnih investicija u vodnom gospodarstvu, najvećim djelom financiranih kroz programe EU (putem Kohezijskog fonda EU), a koje posljednjih godina prate ozbiljni problemi u samoj realizaciji, na stručnom skupu se očekuje razmjena iskustava u provedbi takvih projekata. A također se očekuje i da se analizira cjelokupna situacija, odnosno problemi i do sada pokrenute inicijative i aktivnosti u vezi s rješavanjem problematike povećanja cijena materijala i opreme, sve u kontekstu ozbiljnih poremećaja na tržištu koji u znatnoj mjeri usporavaju procese gradnje. Cjelokupnom problematikom pozabavila se i Vlada Republike Hrvatske, a što govori u prilog ozbiljnosti problema, kroz donošenje zakonskih okvira za moguća povećanja cijena izvođačima radova. U skladu s time vjerujemo da će i ova tematika biti u značajnoj mjeri zastupljena i na stručnom skupu, kao što već u velikoj mjeri dulje vrijeme zaokuplja stručnu javnost.

Također će na stručnom skupu zasigurno biti zastupljena i tematika provedbe investicija iz aktualnog EU programa financiranja manjih i srednjih investicija u vodnom – komunalnom sektoru, putem Nacionalnog plana oporavka i otpornosti, a koje su već u punom jeku uz slične probleme u provedbi kao i ostali veliki investicijski zahvati.

Posljednjih više od godinu dana u vrlo značajnoj mjeri na poslovanje javnih isporučitelja utječu stalni poremećaji na tržištu električne energije, a koji su rezultirali značajnim povećanjem cijena električne energije, što je dovelo do velikih promjena u financijskom funkcioniranju javnih isporučitelja. Većina isporučitelja je već u značajnoj mjeri korigirala cijene te će i ova tematika zasigurno biti prisutna na ovogodišnjem stručnom skupu.

Obzirom da je pokrenut veliki projekt pripreme javnih isporučitelja vodnih usluga na području cijele Republike Hrvatske za uvođenje obračuna naknade za korištenja voda prema zahvaćenim količinama vode, a sve putem rekonstrukcije i dogradnje opreme za mjerenje iscrpljenih količina vode na vodozahvatima, očekuje se na stručnom skupu rasprava i o ovoj tematici. A kako je ova tematika usko povezana s stalnom problematikom vodnih gubitaka u vodoopskrbi vjerujemo da će to također biti jedna od glavnih tema na ovogodišnjem skupu, obzirom da vodni gubici nisu samo tehnička već i vrlo značajna financijska kategorija.

Također se posljednjih godinu dana odvijaju vrlo intenzivne aktivnosti na području zakonodavstva koje je još uvijek u postupku intenzivnih promjena i prilagođavanja zahtjevima EU, a istovremeno direktno utiče na poslovanje i organiziranje javnih isporučitelja vodnih usluga. Pojedini novi pravilnici i propisi su predmet prijepora i nezadovoljstva javnih isporučitelja, te je u rješavanje nastale situacije uključeno i postupanje Ustavnog suda, a što samim time dobiva novu dimenziju i vrlo ozbiljno utječe na planirane reforme vodno gospodarskog sektora.

Cjelokupna prethodno navedena problematika zasigurno će obilježiti i ovogodišnji stručni skup i na taj način doprinijeti daljnjem razvoju cjelokupnog sektora, te omogućiti široj stručnoj javnosti uvid u stanje i perspektive koje nas očekuju u narednim godinama.

Prethodno navedeno samo u manjoj mjeri predstavlja izazove koji su pred nama, te vjerujemo da će i mnoge druge teme biti zastupljene na stručnom skupu, odnosno da će sve navedeno potaknuti autore stručnih radova da se predstave i prezentiraju svoja saznanja, znanje, stručne radove i proizvode i na taj način budu dio ovogodišnjeg stručnog skupa.

Stoga pozivamo sve zainteresirane da pripreme svoja izlaganja i stručne radove, te na taj način sudjeluju u radu stručnog skupa i doprinesu daljnjem razvoju stručne problematike.

Uz to pozivamo i stručne službe javnih isporučitelja vodnih usluga, profesore fakulteta, stručne službe nadležnih ministarstava i Hrvatskih voda, projektante, proizvođače i distributere opreme, institute, inspekcijske službe i dr., da nam se pridruže i svojim stručnim radovima i izlaganjima doprinesu razmjeni znanja i iskustava o navedenoj problematici.

Organizacijski odbor

Organizacijski odbor

Prijava stručnih radova

Prijave stručnih radova šalju se organizatoru kongresnoj turističkoj agenciji Revelin na e-mail: kongres@revelin.com.hr

S prijavom je potrebno poslati sažetak stručnog rada do 100 riječi, s imenima, titulama i e-mail adresama autora i suradnika. Naslov i sažetak rada potrebno je dostaviti i na engleskom jeziku.

Prijave stručnih radova sa sažecima potrebno je poslati do:

03.06.2023.

Kompletne stručne radove potrebno je dostaviti zaključno do:

07.09.2023.

Svi prihvaćeni stručni radovi biti će objavljeni u Zborniku radova u elektronskom obliku.

NAČIN PISANJA I DOSTAVA STRUČNIH RADOVA

  -Formati A4, maksimalni font slova 12, najviše do 15 stranica u verzijama Microsoft Office 2003 ili višim.

  -Slike u JPEG ili TIF formatu u mjerilu 1:1, te u rezoluciji minimalno 300 dpi.

Obavezni sadržaj svih stručnih radova:

1. Na hrvatskom jeziku

  -ime i prezime autora i koautora s titulama

  -kontakt podatke autora i koautora (tvrtka, adresa, telefon, e-mail adresa)

  -uvod

  -sadržaj

2. Na hrvatskom i engleskom jeziku

  -ime i prezime autora i koautora s titulama

  -naslov referata

  -sažetak

Ukoliko autori žele napisati kompletan stručni rad i na engleskom jeziku, isti će biti objavljen u elektronskom obliku Zbornika radova.

Rok dostave stručnih radova na engleskom jeziku je 07.09.2023.

Okvirni program
Srijeda, 11.10.
15:00 – 20:00 Dolazak, akreditacija i smještaj sudionika
Večera
Četvrtak, 12.10.
08:00 Akreditacija sudionika
09:00 - 09:30 Svečano otvaranje Skupa
09:30 – 10:30 Uvodna izlaganja za I. okrugli stol
10:30 – 12:00 I. Okrugli stol
12:00 – 12:15 Stanka za kavu
12:15 - 12:45 Uvodna izlaganja za II. okrugli stol
12:45 - 14:00 II. Okrugli stol
14:00 Ručak
16:00 – 19:00 Poslovne aktivnosti u izložbenom prostoru uz prezentacije
19:30 Večera
20:30 - 22:30 Domjenak tvrtke Siemens uz glazbu i piće
Petak, 13.10.
09:00 – 10:45 Stručna izlaganja i poslovna predstavljanja
10:45 – 11:15 Stanka za kavu
11:15 – 14:30 Stručna izlaganja i poslovna predstavljanja
14:30 Ručak
16:00 – 18:30 Poslovne aktivnosti u izložbenom prostoru uz prezentacije
19:30 – 23:00 Gala večera
Subota, 14.10.
10:00 – 22:00 Cjelodnevni stručni obilazak otoka
Nedjelja, 15.10.
Završetak programa
Ključni datumi
do 03.06.2023. Prijava stručnih radova uz dostavu naslova i sažetaka (na hrvatskom i engleskom jeziku)
do 07.09.2023. Dostava kompletnih stručnih radova
do 11.09.2023. Uplata kotizacije ( 2.034,31 kn/270 €)
od 12.09.2023. Uplata kotizacije ( 2.561,73 kn/340 €)
do 28.09.2023. Pismeni otkaz rezervacije smještaja bez naknade
do 29.09.2023. Dostava prezentacija radova u Power Point-u
Kotizacija

Kotizacija iznosi 270,00 EUR (PDV uključen), odnosno 270,00 € ukoliko se uplati do 11.09.2023. Od 12.09. kotizacija iznosi 340,00 EUR (PDV uključen), odnosno 340,00 €

Kotizaciju plaćaju svi sudionici Skupa bez obzira na broj dana sudjelovanja na Skupu.

Nositelji stručnih radova imaju umanjenu cijenu kotizacije i ona iznosi 753,45 kn / 100 €.

Tvrtke iz kojih dolazi više članova, na svakog 5 člana ne plaća se kotizacija, odnosno pri uplati cijene kotizacija za 4 sudionika, imate pravo na petu besplatnu kotizaciju.

U cijenu kotizacije je uključeno:

* Odnosi se na sudionike Skupa koji su u aranžmanu Revelina.Sudionici koji će na Skupu boraviti u vlastitom aranžmanu, ako žele biti prisutni na gala večeri i stručnom obilasku, snosit će dodatni trošak.
Prisustvovanje ovom stručno-poslovnom Skupu osigurava prikupljanje bodova za stručno usavršavanje u građevinarstvu i strojarstvu.Svi sudionici Skupa odmah pri dolasku u hotel moraju pristupiti akreditaciji jer bez nje neće biti moguće prisustvovanje bilo kakvim aktivnostima Skupa.

Plaćanje

Uplate iz tuzemstva:
IBAN: HR 4123600001101461113
(uz obveznu naznaku imena sudionika i poziva na broj dobivene ponude)

Uplate iz inozemstva:
Zagrebačka banka d.d.,
Trg bana Josipa Jelačića 10, 10000 Zagreb
SWIFT: ZABA HR2X, Revelin d.o.o. Ičići
IBAN: HR 4123600001101461113
(Sve bankovne troškove snosi uplatitelj.)

Prijava i rezervacija smještaja

Prijava sudjelovanja i rezervacija smještaja

S obzirom da se očekuje više od 500 sudionika smještaj će biti organiziran unutar Bluesun resorta u Bolu na otoku Braču.

Prijave za sudjelovanje i rezervaciju smještaja u hotelu moguće je izvršiti na internet stranici Revelina ili putem čitko ispisanog i ovjerenog prijavnog lista kojeg možete poslati na email adresu ili putem faxa.

Prijava služi kao Ugovor o kupovini aranžmana i temeljem istog bit će Vam ispostavljen račun za izvršenu rezervaciju smještaja i kotizaciju.

Pisani otkaz rezervacije bez naknade moguć je najkasnije do 28.09.2023., nakon čega se otkaz dolaska naplaćuje u vrijednosti jednodnevnog aranžmana.Hotel Elaphusa (cijene u €)
Puni pansion po osobi Jednokrevetna soba Dvokrevetna soba
1 noćenje12090
2 noćenja240180
3 noćenja360270
4 noćenja480360
Hotel Bonaca (cijene u €)
Puni pansion po osobi Jednokrevetna soba Dvokrevetna soba
1 noćenje10585
2 noćenja210170
3 noćenja315255
4 noćenja420340


Marketing program

Ne propustite prisustvovati najvećem i najznačajnijem stručno – poslovnom Skupu srednje i južne Europe na temu vodoopskrbe i odvodnje te predstaviti svoje proizvode i usluge ispred rukovodećih ljudi iz područja vodnog gospodarstva.

Sponzori Skupa imaju status punopravnih sudionika Skupa i obavezni su platiti kotizaciju.

Bilo koju vrstu poslovnih aktivnosti bit će moguće provoditi samo u skladu s posebnim Ugovorom s organizatorom i uz službenu akreditaciju.

Cjenik poslovnog predstavljanja može se dobiti u agenciji Revelin.